Dostawa leków i wyrobów medycznych

 • Numer postępowania ZP-271-12/PN11/18
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-01-22 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Publikacja w strefie publicznej:
  2018-12-15
  Termin zakończenia postępowania:
  --
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2018-12-15 10:44 -
  icon SIWZ.pdf 2018-12-15 10:44 0.84 MB
  icon SIWZ-zal..pdf 2018-12-15 10:44 0.55 MB
  icon Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1.doc 2018-12-15 10:44 0.7 MB
  icon Formularz oferty - zał nr 2.DOC 2018-12-15 10:44 0.06 MB
  icon Wykaz dostaw - zał nr 4.doc 2018-12-15 10:44 0.04 MB
  icon Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zał nr 6.doc 2018-12-15 10:44 0.06 MB
  icon JEDZ_ZP-271-12_PN11_18.xml 2018-12-15 10:44 0.0 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Pakiet nr 1 125 627,87 PLN
  Pakiet nr 2 9 028,80 PLN
  Pakiet nr 3 13 199,84 PLN
  Pakiet nr 4 10 670,29 PLN
  Pakiet nr 5 2 332,80 PLN
  Pakiet nr 6 1 676,16 PLN
  Pakiet nr 7 1 902,85 PLN
  Pakiet nr 8 6 373,08 PLN
  Pakiet nr 9 3 593,16 PLN
  Pakiet nr 10 1 780,92 PLN
  Pakiet nr 11 14 156,10 PLN
  Pakiet nr 12 28 080,00 PLN
  Pakiet nr 13 1 123,20 PLN
  Pakiet nr 14 342,79 PLN
  Pakiet nr 15 1 124,39 PLN
  Pakiet nr 16 1 099,66 PLN
  Pakiet nr 17 720,14 PLN
  Pakiet nr 18 4 026,46 PLN
  Pakiet nr 19 742,18 PLN
  Pakiet nr 20 151 234,46 PLN
  Pakiet nr 21 12 344,40 PLN
  Pakiet nr 22 6 804,00 PLN
  Pakiet nr 23 21 600,00 PLN
  Pakiet nr 24 58 968,00 PLN
  Pakiet nr 25 49 920,78 PLN
  Pakiet nr 26 55 922,40 PLN
  Pakiet nr 27 2 344,87 PLN
  Pakiet nr 28 42 553,62 PLN
  Pakiet nr 29 214,81 PLN
  Pakiet nr 30 388 800,00 PLN
  Pakiet nr 31 18 208,80 PLN
  Pakiet nr 32 18 693,13 PLN
  Pakiet nr 33 85 034,33 PLN
  Pakiet nr 34 11 684,50 PLN
  Pakiet nr 35 1 338,23 PLN
  Pakiet nr 36 16 934,40 PLN
  Pakiet nr 37 842,40 PLN
  Pakiet nr 38 10 713,60 PLN
  Pakiet nr 39 30 503,52 PLN
  Pakiet nr 40 24 400,98 PLN
  Pakiet nr 41 4 977,07 PLN
  Pakiet nr 42 4 067,36 PLN
  Pakiet nr 43 8 146,99 PLN
  Pakiet nr 44 43 111,31 PLN
  Pakiet nr 45 24 324,30 PLN
  Pakiet nr 46 18 596,35 PLN
  Pakiet nr 47 42 120,00 PLN
  Pakiet nr 48 24 570,00 PLN
  Pakiet nr 49 27 221,49 PLN
  Pakiet nr 50 2 902,80 PLN
  Pakiet nr 51 8 198,06 PLN
  Pakiet nr 52 2 193,48 PLN
  Pakiet nr 53 7 472,53 PLN
  Pakiet nr 54 1 094,98 PLN
  Pakiet nr 55 3 444,77 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Zapytanie do przetargu nr ZP-271-12/PN11/18 2018-12-19 14:24
  Pytania ogólne 2018-12-20 08:40
  Pakiet 30 2018-12-20 08:59
  ZP-271-12/PN11/18: Pytania do postępowania - Baxter Polska Sp. z o.o. 2018-12-20 08:54
  zapytania przetarg nr sprawy ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 12:01
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 10:42
  Pytania do postępowania ZP-271-12/PN11/18 DOSTAWA LEKÓW I WYR. MED. 2018-12-20 13:01
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 10:50
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 11:30
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 11:47
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-28 10:38
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-28 10:39
  zapytania do sprawy ZP-271-2/PN11/18 2018-12-28 13:09
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-28 13:07
  pytania do postępowania ZP-271-12/PN11/18 2019-01-02 12:04
  Pytania do SIWZ ZP-271-12/PN11/18 2019-01-03 13:46
  Zapytanie do przetargu 2019-01-03 13:47

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-01-22 12:39 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2019-02-04 11:05 -
  icon Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w Pakiecie nr 26 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w Pakiecie nr 26 2019-03-14 13:54 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Pakiet nr 1 2019-03-28 13:25
  Pakiet nr 2 2019-03-28 13:25
  Pakiet nr 3 2019-03-28 13:27
  Pakiet nr 4 2019-03-28 13:28
  Pakiet nr 5 2019-03-28 13:28
  Pakiet nr 6 2019-03-28 13:29
  Pakiet nr 7 2019-03-28 13:31
  Pakiet nr 8 2019-03-28 13:31
  Pakiet nr 9 2019-03-28 13:32
  Pakiet nr 10 2019-03-28 13:33
  Pakiet nr 11 2019-03-28 13:33
  Pakiet nr 12 2019-03-28 13:34
  Pakiet nr 13 2019-03-28 13:35
  Pakiet nr 14 2019-03-28 13:36
  Pakiet nr 15 2019-03-28 13:36
  Pakiet nr 16 2019-03-28 13:37
  Pakiet nr 17 2019-03-28 13:38
  Pakiet nr 18 2019-03-28 13:38
  Pakiet nr 19 2019-03-28 13:39
  Pakiet nr 20 2019-03-28 13:39
  Pakiet nr 21 2019-03-28 13:40
  Pakiet nr 22 2019-03-28 13:40
  Pakiet nr 23 2019-03-28 13:41
  Pakiet nr 24 2019-03-28 13:41
  Pakiet nr 25 2019-03-28 13:42
  Pakiet nr 26 2019-03-28 13:42
  Pakiet nr 27 2019-03-28 13:43
  Pakiet nr 28 2019-03-28 13:43
  Pakiet nr 29 2019-03-28 13:44
  Pakiet nr 30 2019-03-28 13:44
  Pakiet nr 31 2019-03-28 13:45
  Pakiet nr 32 2019-03-28 13:45
  Pakiet nr 33 2019-03-28 13:46
  Pakiet nr 34 2019-03-28 13:47
  Pakiet nr 35 2019-03-28 13:47
  Pakiet nr 37 2019-03-28 13:48
  Pakiet nr 38 2019-03-28 13:49
  Pakiet nr 39 2019-03-28 13:50
  Pakiet nr 40 2019-03-28 13:50
  Pakiet nr 41 2019-03-28 13:51
  Pakiet nr 42 2019-03-28 13:51
  Pakiet nr 43 2019-03-28 13:52
  Pakiet nr 44 2019-03-28 13:53
  Pakiet nr 45 2019-03-28 13:53
  Pakiet nr 46 2019-03-28 13:54
  Pakiet nr 47 2019-03-28 13:55
  Pakiet nr 48 2019-03-28 13:55
  Pakiet nr 49 2019-03-28 13:56
  Pakiet nr 50 2019-03-28 13:57
  Pakiet nr 51 2019-03-28 13:57
  Pakiet nr 52 2019-03-28 13:57
  Pakiet nr 53 2019-03-28 13:58
  Pakiet nr 54 2019-03-28 13:59
  Pakiet nr 55 2019-03-28 13:59
  Pakiet nr 36 2019-04-05 14:13

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa