Dostawa leków i wyrobów medycznych

 • Numer postępowania ZP-271-12/PN11/18
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Przystąp do postępowania Zadaj pytanie

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie elektronicznej.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-01-22 10:00 (Pozostało: 0 Dni 11 Godzin 1 Minut)
  Publikacja w strefie publicznej:
  2018-12-15
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2018-12-15 10:44 -
  icon SIWZ.pdf 2018-12-15 10:44 0.84 MB
  icon SIWZ-zal..pdf 2018-12-15 10:44 0.55 MB
  icon Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1.doc 2018-12-15 10:44 0.7 MB
  icon Formularz oferty - zał nr 2.DOC 2018-12-15 10:44 0.06 MB
  icon Wykaz dostaw - zał nr 4.doc 2018-12-15 10:44 0.04 MB
  icon Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - zał nr 6.doc 2018-12-15 10:44 0.06 MB
  icon JEDZ_ZP-271-12_PN11_18.xml 2018-12-15 10:44 0.0 MB

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Zapytanie do przetargu nr ZP-271-12/PN11/18 2018-12-19 14:24
  Pytania ogólne 2018-12-20 08:40
  Pakiet 30 2018-12-20 08:59
  ZP-271-12/PN11/18: Pytania do postępowania - Baxter Polska Sp. z o.o. 2018-12-20 08:54
  zapytania przetarg nr sprawy ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 12:01
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 10:42
  Pytania do postępowania ZP-271-12/PN11/18 DOSTAWA LEKÓW I WYR. MED. 2018-12-20 13:01
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 10:50
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 11:30
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-20 11:47
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-28 10:38
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-28 10:39
  zapytania do sprawy ZP-271-2/PN11/18 2018-12-28 13:09
  ZP-271-12/PN11/18 2018-12-28 13:07
  pytania do postępowania ZP-271-12/PN11/18 2019-01-02 12:04
  Pytania do SIWZ ZP-271-12/PN11/18 2019-01-03 13:46
  Zapytanie do przetargu 2019-01-03 13:47

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa